GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

SDN, PSD, TET, HDG, RCL, SAB, PDN, MBB, STC, SDT, AAA, DGC, DGL, COM, TCO và PHN thông báo chốt danh sách để thanh toán cổ tức bằng tiền…

SDN, PSD, TET, HDG, RCL, SAB, PDN, MBB, STC, SDT, AAA, DGC, DGL, COM, TCO và PHN thông báo chốt danh sách để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/1/2018, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2018.

* Ngày 30/1/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp dầu khí (mã PSD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2018.

* Ngày 24/1/2018, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (mã TET-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2018.

* Ngày 31/1/2018, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HOSE) chia cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2018.

* Ngày 23/1/2018, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2018.

* Ngày 7/3/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/1/2018.

* Ngày 31/1/2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 13% /cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 31/1/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 20/3/2018, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 31/1/2018, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HNX) chi trả cổ tức 20% bằng tiền – bao gồm chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 15% và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền 5% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 29/1/2018, Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (mã DGL-HNX) chi trả cổ tức 20% bằng tiền – bao gồm chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 15% và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền 5% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2018.

* Ngày 1/2/2018, Công ty Cổ phần Vật tư – xăng dầu (mã COM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1/2018.

* Ngày 29/1/2018, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1/2018.

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1/2018.

* Ngày 29/1/2018, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1/2018.

Bình Luận

Bình Luận

GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here